Informace občanům obce

MŠ - karanténa

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Hlincová Hora

z  důvodu karanténního opatření se prodlužuje do neděle 29.11.2020

 

Dle metodického pokynu hlavní hygieničky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním Covid- 19 a doporučení, škola postupuje podle § 24 odst. 2 nebo 3 školského zákona, resp. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

(a zároveň po konzultaci s KHS dnes 19.11.2020 )

 

PROVOZ MŠ bude zahájen v pondělí 30.11.

 

                                      Kazderová Radmila, ředitelka MŠ Hlincová Hora

                                                19.11.2020