Informace občanům obce

Pojízdná prodejna úprava prodejní doby

Informace provozovatele pojízdné prodejny

Změna provozní doby pojízdné prodejny !

Provozovatel, na základě vyhodnocení provozu prodejny, upravuje prodejní dobu v obci Hlincová Hora následovně.

Pojízdná prodejna bude každou neděli

od 10:00 do 10:30 hodin.

Tudíž doba je zkrácena o 10 minut z původních 10:40 na 10:30