Informace občanům obce

Poplatky 2022 - komunální odpad

Vážení spoluobčané.

Obecní úřad Hlincová Hora si vám dovoluje podat informaci o nastalé situaci ve sběru a odstraňování komunálního odpadu.

Po rezignaci zastupitelů za Sdružení nezávislých kandidátů Hlincová Hora začátkem listopadu 2021 nemohlo zastupitelstvo obce (pro malý počet zastupitelů) v závěru roku vydat nové obecně závazné vyhlášky (OZV o stanovení obecního systému odpad. hospodářství a OZV o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství - povinné pro obce mít od 1.1.2022). Svoz odpadu samozřejmě bude nadále probíhat tak, jak jste zvyklí (14-denní svoz firmou Marius Pedersen). Zásadním rozdílem pro obec však je skutečnost, že nevydáním nové vyhlášky o poplatku nemůže obec žádný poplatek za sběr komun.odpadu v roce 2022 vybírat, a to ani v případě, že by došlo k vydání této vyhlášky v průběhu roku 2022. Náklady na sběr a odstraňování komun.odpadu, které ale bude muset obec v r. 2022 zaplatit, činí několik set tisíc korun.

Ti z vás, kteří budou přesto chtít za likvidaci komunálního odpadu zaplatit tak jako v předchozích letech (za trvale přihlášenou osobu či nemovitost), mohou tak učinit nikoliv poplatkem, ale dobrovolným darem obci. O daru bude sepsána darovací smlouva, kterou dárce obdrží po zaplacení (hotově či na účet obce) na obecním úřadu při vyzvednutí známky na popelnici. Kdo se rozhodne dar neposkytnout, přijde si jen vyzvednout známku.

Z hlediska platnosti známek se nic nemění – do konce března platí známka z r. 2021, od dubna dále už je k vyvezení nádob zapotřebí známka pro r. 2022.

V připravené (a nevydané) vyhlášce o poplatku za odpad pro rok 2022 byla nastavena částka na 600 Kč/rok (50 Kč/měsíc) za trvale přihlášenou osobu či nemovitost (bez trvale přihlášených osob).

Je jen na Vašem osobním rozhodnutí, zda v této situaci obec podpoříte či nikoliv. Těm, kteří dar poskytnou, patří poděkování za pomoc obci.

Obecní úřad Hlincová Hora,  7.1.2022

 

Číslo účtu obce pro platbu daru : 460947/0300, variabilní symbol=číslo popisné, v hotovosti lze darovat na obecním úřadu v úředních hodinách