Informace občanům obce

Příměstské tábrory na Hlincovce

SK & OÚ - příměstské tábory

SK Hlincovka ve spolupráci s Obecním úřadem Hlincová Hora pořádají (v případě dostatečného zájmu) dva příměstské tábrory v termínech 27.7.-31.7.2020 a 3.8.-7.8.2020. Váš zájem oznamte na mail obecni.urad@hlincovahora.cz, podrobnější informace dle přiložených plakátů a Jan Havelka (tel. 724715261).

Příměstské tábrory na Hlincovce

Příměstské tábrory na Hlincovce