Úřední deska

Informace - ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hlincová Hora 

Obecní úřad Hlincová Hora v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hora, svolaného dosavadním starostou obce RNDr. Josefem Petráškem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – zasedací místnost úřadu

Doba konání:   pátek 21.10.2022 , 18:00

Navržený program:

 

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
   (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 6. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

       

viz příloha

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ustavujici-zasedani.pdf info ustavující zasedání ZO 224.7 Kb