Úřední deska

Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO

Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020

Stanovený poplatek za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020

Výše poplatku na rok 2020 je 500,- Kč na poplatníka.

Podrobný komentář naleznete v přílohách níže.

Příloha k OZV č.2/2015

Komentář k výši poplatku a svozovému plánu

Svozový plán 2020 platný od 6.1.2020