Úřední deska

Prodloužení dočasné ochrany

Informace k prodloužení dočasné ochrany k využití informování uprchlíků z Ukrajiny ve vašem městě/městysi/obci. Tyto informace byly počátkem týdne krajským úřadem zaslány všem ubytovatelům, které poskytují ubytovací kapacity v rámci nouzového ubytování na základě smlouvy s Jihočeským kraje a dále nevládním organizacím, které pracují v rámci PANELu NNO v Jihočeském kraji.

 V přílohách najdete materiály Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky k tisku nebo pro on-line verzi v českém a ukrajinském jazyce

  • přehledy s obecnými informacemi k prodlužování dočasné ochrany
  • shrnutí požadavků na zástupce osob mladších 18 let, jak doložit rodinné vazby. Materiál byl vytvořen vzhledem k vysokému počtu osob mladších 18 let, které bude při prodloužení dočasné ochrany muset zastupovat jejich odpovědný zástupce.

S ohledem na pokračující válečný konflikt na Ukrajině bude od 31.1.2023 zahájeno prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny pobývajících na území České republiky. Prodlužování bude mít 2 fáze:

·         od 31.1. - 31.3.2023 on-line registrace a rezervace termínu osobní návštěvy na MV – odbor azylové politiky; kdo se do 31.3. nezaregistruje, tomu dočasná ochrana zanikne

·         do 30.9.2023 osobní návštěva na MV – odboru azylové politiky k předložení požadovaných dokladů a vylepení vízové štítku do cestovního dokladu; kdo se osobně do 30.9.2023 nedostaví, tomu dočasná ochrana zanikne

 

Informace k prodloužení dočasné ochrany jsou na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&utm_source=ecomail&utm_campaign=2023_01_20_infoservis&utm_medium=email&utm_term=56804&ecmid=23531#Zakladni_informace_-_podbod_3

a jsou zveřejněny také na webu Jihočeského kraje

 Videonávod k prodloužení dočasné ochrany v ukrajinštině: https://www.facebook.com/oampMV/videos/654137196463537/

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cz-prodlouzeni-obecne.pdf Info ochrana 1881.5 Kb
ua-prodlouzeni-obecne.pdf Info ochrana 1976 Kb
ua-vazby-obecne-verze-pro-online.pdf Info ochrana 2500.9 Kb
vazby-obecne-verze-pro-online.pdf Info ochrana 2438.8 Kb