Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Dle Zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

Dny voleb (dle § 3 odst. 2 zákona):

První den voleb – pátek 2.října 2020 v době 14:00–22:00 hodin
Druhý den voleb – sobota 3.října 2020 v době 8:00-22:00 hodin

 

Právo volit (dle § 4 zákona):

(1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen "volič").

(2) Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

 

 

Hlincová Hora, 3.8.2020

 

 

 

RNDr. Josef Petrášek, v.r.
starosta obce
Hlincová Hora

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
volby-zastupitelstvo-kraje.pdf 356.4 Kb