Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce 16.2.2021

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINCOVÁ HORA

 

Starosta obce Hlincová Hora svolává řádné zasedání zastupitelstva obce.

Termín zasedání :   úterý 16.2.2021

Začátek zasedání:   18:00

Místo zasedání :     Obecní úřad Hlincová Hora – zasedací místnost

 

Návrh programu :

  1. Složení slibu nových členů zastupitelstva
  2. Obecně závazné vyhlášky obce - aktualizace
  3. Nové povinnosti plynoucí ze zákona č. 541/2020 Sb o odpadech
  4. Ostatní, různé

 

Hlincová Hora dne 9.2.2021

 

 

RNDr. Josef Petrášek
starosta obce, v.r.