Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce 29.12.2020

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINCOVÁ HORA

 

Starosta obce Hlincová Hora svolává řádné zasedání zastupitelstva obce.

Termín zasedání :   úterý 29.12.2020

Začátek zasedání:   18:00

Místo zasedání :     Obecní úřad Hlincová Hora – zasedací místnost

 

Návrh programu :

  1. Složení slibu nových členů zastupitelstva
  2. Rozpočet obce na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
  3. Ostatní, různé

 

Hlincová Hora dne 22.12.2020

 

 

 

 

RNDr. Josef Petrášek
starosta obce, v.r.

 

 

Vyvěšeno dne : 22.12.2020

Sejmuto dne : ……………………………………………