Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce 29.6.2020

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINCOVÁ HORA

 

Starosta obce Hlincová Hora svolává řádné zasedání zastupitelstva obce.

Termín zasedání :   pondělí 29.6.2020

Začátek zasedání:   18:00

Místo zasedání :     zasedací místnost Obecního úřadu Hlincová Hora

 

Návrh programu :

  1. Složení slibu nových členů zastupitelstva
  2. Závěrečný účet za rok 2019
  3. Spolupráce s MAS Hlubocko-lišovsko
  4. Redakční rada Hlincohorských novin
  5. Ostatní, různé

 

Hlincová Hora dne 21.6.2020

 

 

RNDr. Josef Petrášek
starosta obce