Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2020

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINCOVÁ HORA

 

Starosta obce Hlincová Hora svolává řádné zasedání zastupitelstva obce.

Termín zasedání :   středa 11.11.2020

Začátek zasedání:   18:00

Místo zasedání :     sál restaurace Hlincová Hora

 

Návrh programu :

 1. Složení slibu nových členů zastupitelstva
 2. Rozpočet MŠ Hlincová Hora na r. 2020
 3. Schválení pořízení zprávy o uplatňování
  územního plánu Hlincová Hora
 4. Aktualizace jednacího řádu zastupitelstva
 5. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku
  za užívání veřejného prostranství - aktualizace
 6. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku
  ze psů - aktualizace
 7. Koupě, směna a prodej obecních pozemků
 8. Ostatní, různé

 

Hlincová Hora dne 3.11.2020

 

 

 

 

RNDr. Josef Petrášek
starosta obce, v.r.

 

 

Vyvěšeno dne : 3.11.2020

Sejmuto dne : ……………………………………………