Úřední deska

Zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2020

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLINCOVÁ HORA

 

Starosta obce Hlincová Hora svolává řádné zasedání zastupitelstva obce.

Termín zasedání :   pondělí 23.11.2020

Začátek zasedání:   18:00

Místo zasedání :     Obecní úřad Hlincová Hora – zasedací místnost

 

Návrh programu :

 1. Složení slibu nových členů zastupitelstva
 2. Rozpočet MŠ Hlincová Hora na r. 2020 a střednědobý
  výhled rozpočtu MŠ Hlincová Hora na roky 2020-2022
 3. Schválení pořízení zprávy o uplatňování
  územního plánu Hlincová Hora
 4. Aktualizace jednacího řádu zastupitelstva
 5. Obecně závazné vyhlášky obce - aktualizace
 6. Koupě, směna a prodej obecních pozemků
 7. Ostatní, různé

 

Hlincová Hora dne 14.11.2020

 

 

RNDr. Josef Petrášek
starosta obce, v.r.