Aktuality

Oznámení o době a místě konání voleb

Zápis zasedání zastupitelstva obce č.2N/2020

Zasedání okrskové volební komise

Dopravní podnik města ČB - změny

Moštování a pálení ovoce

Bruslařský klub - nábor

Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatele

Návrh rozpočtu obce na r. 2020

Mimořádné opatření KHS JčK č.2/2020

Svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Rady a doporučení obyvatelstvu ohledně COVID-19
Souhrn doporučení WHO, ECDC, MZ, SZÚ a KHS JčK

Hlincohorské noviny č.1/2020 - léto

Drony - ochrana vlastnického práva a soukromí člověka

Stanovení min.počtu členů okrskové volební komise

Volby do zastupitelstev krajů

Mimořádné opatření KHS JčK č.1/2020

Kompenzace za kůrovcové dřevo

Návrh výhledu rozpočtu MŠ 2020-2022 a návrh rozpočtu MŠ na rok 2020

K vývoji po volbách 03/2020 - fakta a dokumenty

Zápis u ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora č.2

Zasedání zastupitelstva obce 29.6.2020

Hospůdka Na Hlincovce
Změna provozní doby od 1.7.2020

Úřední hodiny obecního úřadu
s platností od 15.6.2020

pondělí  17:00 - 19:00
úterý     9:00 - 11:00
středa   17:00 - 19:00
čtvrtek   9:00 - 11:00
pátek      po domluvě

  

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uredni-hodiny.pdf 132.5 Kb

Kalkulace cen vodné stočné 2019
Kalkulace cen vodné stočné 2019 porovnání položek výpočtu a dosažené skutečnosti.

Výkladová část k zápisu z ustavujícího zasedání dne 28.4.2020

Informace v souvislosti s mimořádným opatřením
Informace krizového štábu JK, vyjádření ČEVAK a upozornění pojízdná prodejna

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 28.4.2020

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Ustavující zasedání zastupitelstva 28.4.2020
Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora.

Obnovené úřední hodiny
DOPORUČENÍ PRO OBCE, Konkrétní opatření a režim úředních hodin v obci Hlincová Hora

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje
Regulační opatření v dopravě

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Další důležité informace dne 09.04.2020
Opatření ve veřejné dopravě - informace platné od 14. dubna 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Zvýšené nebezpečí požárů
Rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů od 9.4.2020

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Jak nakládat s domovním odpadem? Manuál ke koronaviru
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem? Manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky.

Zápis dětí do MŠ Hlincová Hora
Zápis dětí do MŠ Hlincová Hora na školní rok 2020/2021

Další důležité informace dne 29.3.2020

Další důležité informace dne 27.3.2020
Sbírka zákonů - o přijetí krizového opatření, soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a další

Velmi důležité
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2020 - 2021 Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy

Informace občanům obce ze dne 25.3.2020
Mimořádný svoz KO, svoz BIO a výměna BIO (hnědých) popelnic, sběrný dvůr, noste roušky...

Další důležité informace dne 25.3.2020
Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

Další důležité informace dne 24.3.2020

Další důležité informace dne 23.3.2020
Informace Národního referenčního centra ke komunálnímu odpadu

Další důležité informace dne 21.3.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra a informace k nakládání s odpadem

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č.1/2020 ze dne 18.3.2020

Další důležité informace dne 20.3.2020
Informace vlády a ministerstev České republiky a hejtmanky Jihočeského kraje.

Informace vlády, ministerstev a ostatních institucí ze dne 18.3.2020 koronavir
Sbírka zákonů částka 41, Dopravní podnik České Budějovice, nejčastější dotazy k jednání obecních orgánů.

Národní sportovní agentura k usnesení vlády
Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k usnesení vlády č. 215

UPOZORNĚNÍ
Opatření v úředních hodinách

Informace pro obce a kraje ze dne 16.3. a 17.3. 2020
Informace pro obce a kraje o způsobu poskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19.

Informace ze dne 15.3.2020 koronavir
Informace tak jak byla doručena dne 15.3.2020

VOLBY
Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 14.3.2020

Informace ze dne 14.3.2020 koronavir
Informace tak jak byla doručena dne 14.3.2020 Předáváme Usnesení vlády ČR č. 82 o přijetí krizového opatření. OPIS HZS JčK

Informace vlády a ministerstev ze dne 13.3.2020 koronavir
Informace vlády a ministerstev ze dne 13.3.2020 - koronavir.

Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR

UPOZORNĚNÍ
Změny v jízdním řádu MHD (koronavirus)

Zápis č.18/2020
Zápis č.18/2020 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 3.3.2020

Zápis č.17/2020
Zápis č.17/2020 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2.2020

Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2020

Rozpočtové opatření č.15/2019
Rozpočtové opatření č.15/2019 v kompetenci starosty obce

Veřejná vyhláška
OOP stanovení místní úpravy provozu

Rozpočtové opatření č.14/2019
Rozpočtové opatření č.14/2019 v kompetenci starosty obce

Zápis č.16/2019
Zápis č.16/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2019

Rozpočtové provizorium
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE HLINCOVÁ HORA NA ROK 2020

Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO
Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020

Zápis č.15/2019
Zápis č.15/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2019

Rozpočtové opatření č.13/2019
Rozpočtové opatření č.13/2019 v kompetenci starosty obce

Rozpočtové opatření č.12/2019
Rozpočtové opatření č.12/2019 v kompetenci starosty obce

Informace obecního úřadu a starosty obce Hlincová Hora

Zápis č.14/2019
Zápis č.14/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2019

Veřejná vyhláška
Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií

Zápis č.13/2019
Zápis č.13/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 17.10.2019

Vlastníci a uživatelé pozemků
Upozornění na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon)

Oznámení
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Dotace POV 2019
Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019

Zápis č.12/2019
Zápis č.12/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2019

Rozpočtové opatření č.11/2019
Rozpočtové opatření č.11/2019 schváleno usnesením č.58

Rozpočtové opatření č.10/2019
Rozpočtové opatření č.10/2019 v kompetenci starosty obce

Podpora při výsadbě nových dřevin
Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.

Zápis č.11/2019
Zápis č.11/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2019

Rozpočtové opatření č.9/2019
Rozpočtové opatření č.9/2019 v kompetenci starosty obce

Informace obecního úřadu 19.8.2019

Upozornění - změna úředního dne

Informace obecního úřadu 13.8.2019

Zápis č.10/2019
Zápis č.10/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019

Rozpočtové opatření č.8/2019
Rozpočtové opatření č.8/2019 v kompetenci starosty obce

Rozpočtové opatření č.7/2019
Rozpočtové opatření č.7/2019 v kompetenci starosty obce

Hlincohorské noviny číslo 1/2019
Hlincohorské noviny číslo 1/2019

Zápis č.09/2019
Zápis č.09/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2019

Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové opatření č.6/2019 v kompetenci starosty obce

Hospůdka Na Hlincovce
Restaurace v Hlincové Hoře opět v provozu !

Zápis č.08/2019
Zápis č.08/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2019

Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 v kompetenci starosty obce

Zápis č.07/2019
Zápis č.07/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2019

Žádost Volnočasová zóna odpověď na odpověď 16.4.2019

Areál SK Hlincovka
Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště

Rozpočtové opatření č.4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 v kompetenci starosty obce

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37

Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019

Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby

Žádost Míka 3.4.2018

Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.

Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.