Aktuality

Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO
Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020

Zápis č.15/2019
Zápis č.15/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2019

Rozpočtové opatření č.13/2019
Rozpočtové opatření č.13/2019 v kompetenci starosty obce

Návrh rozpočtu Budějovicko - sever
Návrh rozpočtu na rok 2020 včetně plnění předchozího roku

Rozpočtové opatření č.12/2019
Rozpočtové opatření č.12/2019 v kompetenci starosty obce

Informace obecního úřadu a starosty obce Hlincová Hora

Zápis č.14/2019
Zápis č.14/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2019

Veřejná vyhláška
Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií

Zápis č.13/2019
Zápis č.13/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 17.10.2019

Vlastníci a uživatelé pozemků
Upozornění na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon)

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Oznámení
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Dotace POV 2019
Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019

Zápis č.12/2019
Zápis č.12/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2019

Rozpočtové opatření č.11/2019
Rozpočtové opatření č.11/2019 schváleno usnesením č.58

Rozpočtové opatření č.10/2019
Rozpočtové opatření č.10/2019 v kompetenci starosty obce

Podpora při výsadbě nových dřevin
Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.

Zápis č.11/2019
Zápis č.11/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2019

Rozpočtové opatření č.9/2019
Rozpočtové opatření č.9/2019 v kompetenci starosty obce

Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy - ministerstvo zemědělství

Informace obecního úřadu 19.8.2019

Upozornění - změna úředního dne

Informace obecního úřadu 13.8.2019

Zápis č.10/2019
Zápis č.10/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019

Rozpočtové opatření č.8/2019
Rozpočtové opatření č.8/2019 v kompetenci starosty obce

Rozpočtové opatření č.7/2019
Rozpočtové opatření č.7/2019 v kompetenci starosty obce

Hlincohorské noviny číslo 1/2019
Hlincohorské noviny číslo 1/2019

Zápis č.09/2019
Zápis č.09/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2019

Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové opatření č.6/2019 v kompetenci starosty obce

Hospůdka Na Hlincovce
Restaurace v Hlincové Hoře opět v provozu !

Zápis č.08/2019
Zápis č.08/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2019

Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 v kompetenci starosty obce

Zápis č.07/2019
Zápis č.07/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2019

Areál SK Hlincovka
Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště

Rozpočtové opatření č.4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 v kompetenci starosty obce

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37

Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce

Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019

Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby

Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019

Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.

Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.