Aktuality

Zápis č.17/2020
Zápis č.17/2020 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 11. 2.2020

Vepřové hody na Hlincovce
Vepřové hody v Hospůdce na Hlincovce

Volby 2020
Jmenování zapisovatele VOK obec Hlincova Hora-2020

Volby 2020
informace o počtu a sídle VOK Obec Hlincova Hora-obec 2020

Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2020

Rozpočtové opatření č.15/2019
Rozpočtové opatření č.15/2019 v kompetenci starosty obce

Svozový plán odpadů na rok 2020

Volby 2020
Stanovení minimálního počtu členů VOK obec Hlincová Hora

Veřejná vyhláška
OOP stanovení místní úpravy provozu

Volby 2020
Seznam volebních obvodů a počet členů ZO obec Hlincova Hora 2020

Rozpočtové opatření č.14/2019
Rozpočtové opatření č.14/2019 v kompetenci starosty obce

Zápis č.16/2019
Zápis č.16/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2019

Rozpočtové provizorium
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE HLINCOVÁ HORA NA ROK 2020

Příloha k OZV č.2/2015 pro rok 2020 - poplatek za KO
Stanovení poplatku za komunální odpad v roce 2020

Zápis č.15/2019
Zápis č.15/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2019

Rozpočtové opatření č.13/2019
Rozpočtové opatření č.13/2019 v kompetenci starosty obce

Rozpočtové opatření č.12/2019
Rozpočtové opatření č.12/2019 v kompetenci starosty obce

Informace obecního úřadu a starosty obce Hlincová Hora

Zápis č.14/2019
Zápis č.14/2019 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2019

Veřejná vyhláška
Návrh změny územního plánu města ČB v lokalitách Otýlie a Za Otýlií

Zápis č.13/2019
Zápis č.13/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 17.10.2019

Vlastníci a uživatelé pozemků
Upozornění na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon)

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Oznámení
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Dotace POV 2019
Realizace dotací z programu obnovy venkova (POV) v roce 2019

Zápis č.12/2019
Zápis č.12/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2019

Rozpočtové opatření č.11/2019
Rozpočtové opatření č.11/2019 schváleno usnesením č.58

Rozpočtové opatření č.10/2019
Rozpočtové opatření č.10/2019 v kompetenci starosty obce

Podpora při výsadbě nových dřevin
Jihočeský kraj nabízí podporu při obnově lesních porostů.

Zápis č.11/2019
Zápis č.11/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2019

Rozpočtové opatření č.9/2019
Rozpočtové opatření č.9/2019 v kompetenci starosty obce

Informace obecního úřadu 19.8.2019

Upozornění - změna úředního dne

Informace obecního úřadu 13.8.2019

Zápis č.10/2019
Zápis č.10/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2019

Rozpočtové opatření č.8/2019
Rozpočtové opatření č.8/2019 v kompetenci starosty obce

Rozpočtové opatření č.7/2019
Rozpočtové opatření č.7/2019 v kompetenci starosty obce

Hlincohorské noviny číslo 1/2019
Hlincohorské noviny číslo 1/2019

Zápis č.09/2019
Zápis č.09/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.5.2019

Rozpočtové opatření č.6/2019
Rozpočtové opatření č.6/2019 v kompetenci starosty obce

Hospůdka Na Hlincovce
Restaurace v Hlincové Hoře opět v provozu !

Zápis č.08/2019
Zápis č.08/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2019

Rozpočtové opatření č.5/2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 v kompetenci starosty obce

Zápis č.07/2019
Zápis č.07/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2019

Žádost Volnočasová zóna odpověď na odpověď 16.4.2019

Areál SK Hlincovka
Plán akcí SK Hlincovka a rozpis hřiště

Rozpočtové opatření č.4/2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 v kompetenci starosty obce

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Novelizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019

Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37

Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce

Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019

Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby

Žádost Míka 3.4.2018

Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.

Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.